Legea aplicabilă – jurisdicția. Sesizări și reclamații. Soluționarea alternativă a litigiilor (SAL/SOL)

1.1. Prezentul document este supus legii române. În cazul unor eventuale litigii apărute între Vânzător și Utilizatori / Cumpărători se va încerca întâi rezolvarea pe cale amiabilă a acestora. Prezentul capitol și procedura de mai jos reprezentă o dovadă a disponibilității Vânzătorului de a soluționa rapid, eficient, amiabil, alternativ, extra-judiciar, sesizările/reclamațiile/litigiile în care este parte, uzitând de toate mecanismele și măsurile legale aplicabile în România.

 

1.2. Astfel, pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție oricând posibilitatea transmiterii respectivei reclamații prin formularul de contact disponibil în cadrul Site-ului: http://innobuildshop.com/reclamatii-sesizari. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau a sesizărilor de către Vânzător este de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora.

 

În cazul în care Cumpărătorii: 

pot apela la procedurile alternative de soluționare (SAL/SOL) prezentate mai jos și ulterior instanțelor de judecată competente conform art. 18.7 din prezentul document.

 

1.3. SAL reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care este oferit consumatorilor posibilitatea de soluţionare a litigiilor potențiale, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui Bun și/sau Serviciu. Astfel, sesizările sau reclamațiile împotriva comercianților vor fi prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil. Accesarea acestei modalități alternative de soluționare poate fi realizată atât online conform pct. 18.5 de mai jos, cât și prin metodele clasice, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil conform art. 19.4. de mai jos.

 

1.4. În vederea soluționării alternative a litigiilor, sesizarea sau reclamația Cumpărătorului poate fi depusă în scris direct la Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la următoarele date de contact: adresa: București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865, tel: 021.307.67.69; fax: 021.314.34.62, e-mail: dsal@anpc.ro. Direcția Alternativă de Soluționare a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor este competentă să soluționeze alternativ litigiile naționale și transfrontaliere care decurg din contractele de vânzare sau contractele de servicii încheiate cu un comerciant care își desfășoară activitatea în România și este inclusă în lista entităților SAL la nivel european, disponibil la urmatorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2”. Pentru și mai multe detalii, Cumpărătorii pot accesa link-ul afișat în site în secțiunea ANPC – SAL.

 

1.5. Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, Utilizatorul/Cumpărătorul are posibilitatea de a opta pentru soluționarea pe cale extrajudiciară a eventualelor litigii, și prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluționarea independentă, imparțială, transparentă, eficace, rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care își are resedința în Uniunea Europeană și un comerciant stabilit în Uniunea Europeană. În acest sens, poate fi accesat link-ul existent în secțiunea: Solutionarea Online a litigiilor.

 

1.6. SAL și SOL nu reprezintă două mecanisme diferite pentru soluționarea eventualelor sesizări/reclamații. Cumpărătorul înțelege că soluționarea alternativă a litigiilor și soluționarea online a litigiilor subzistă ca un singur mecanism, reprezentând unul și același instrument existând între acestea o identitate de scop, obiect și finalitate. Cumpărătorul înțelege că distincția dintre SAL și respectiv SOL este reprezentată de modalitatea de accesare / formatul inițial al respectivei sesizări/reclamații, astfel încât în cazul SAL forma de adresare a consumatorului este una de tip clasic, în scris (pe email, pe cale poștală) pe care în cazul SOL, consumatorul optează pentru utilizarea completării unui formular existent pe o platfomă digitală, exclusiv online.

 

1.7. În cazul în care soluționarea amiabilă ori alternativă a sesizărilor/reclamațiilor/litigiilor nu va fi posibilă, ori nu se va ajunge la un consens mutual, acestea vor fi soluționate de către instanțele judecătoresti române competente din Municipiul București.